You are heretìm thấy của tôi địa chỉ ip của máy tính của tôi

tìm thấy của tôi địa chỉ ip của máy tính của tôicó thể, làm thế nào tôi có thể tìm địa chỉ ip của tôi là một câu hỏi yêu cầu bởi nhiều người, nó dễ dàng để tìm thấy địa chỉ ip bên ngoài một máy tính được kết nối với internet. Địa chỉ ip của mạng là dễ dàng phát hiện từ bên ngoài mạng. Nếu một máy tính trực tiếp kết nối với internet, ví dụ. Ví dụ: sử dụng một dongle GSM/CDMA để kết nối với internet, ip nhìn từ internet (ie.your ip Hiển thị trong trang web này) là ip máy tính của bạn, nhưng khi, chính xác nếu bạn sử dụng modem với router hoặc nếu trình duyệt trong vòng một mạng lan, ip Hiển thị sẽ là ip bên ngoài của máy tính của bạn và mạng của bạn (tức là. máy tính của bạn sẽ có một địa chỉ ip lan khiến ẩn từ internet)
Your IP Address is : IP Address= 34.236.192.4

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Subscribe to Getzy by e-mail

Delivered by FeedBurner

Syndicate

Syndicate content